piątek, 24 marca 2017

2017/2018


Komunikat dla rodziców w sprawie rekrutacji do przedszkola, 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I w szkołach podstawowych


         Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 204 ust. 1 pkt 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) terminy przeprowadzenia postępowania   rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych                         i klas pierwszych w szkołach podstawowych zostaną określone w terminie do dnia                            15 kwietnia 2017 r.


Wójt Gminy Banie 
Teresa Sadowska 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz