piątek, 18 grudnia 2015

27-11-2015 JĘZYK ANGIELSKI

Ciekawostka :
Według badań, dzieci podejmujące naukę języka obcego w wieku przedszkolnym mają największą szansę na przyswojenie systemu dźwiękowego języka, a tym samym doskonalszą wymowę i lepsze zrozumienie osób, dla których jest to język ojczysty. Większa plastyczność mózgu i elastycznoścć organów mowy, charakterstyczna dla dzieci, które wciąż opanowują swój język ojczysty, daje im lepsze możliwości w przyswajaniu obcych dźwięków i melodii innego języka. Ma to zasadnicze znaczenie dla rozwoju umiejętności komunikacyjnych w języku obcym i ogólnego sukcesu w opanowaniu tego języka w przyszłości.

Udowodniono, że obszar w którym dzieci w wieku przedszkolnym przewyższają satrszych uczniów to rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu. Małe dzieci, które nie rozumieją jeszcze wszystkiego w swoim własnym języku, tolerują nieznane słowa i wyrażenia w tekstach historyjek, piosenek czy mowie nauczyciela i uczą się wychwytywać ogólny sens wypowiedzi nawet jesli brakuje im znajomości niektórych elementów.

Jest to niezwykle ważna umiejętność wpływająca na sukces komunikacyjny i radzenie sobie w sytuacjach, gdzie materiał językowy jest trudny z powodu zaawansowanego słownictwa, struktur lub szybkości mowy i akcentu osoby mówiącej. Brak tej umiejętności jest najczęstszym powodem zniechęcenia do nauki języka obcego u osób dorosłych

zapraszamy do galerii

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz